Chaturmas: ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲಿರತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಕೃಪೆ; ಏನಿದು ಚಾತುರ್ಮಾಸ?

ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣುವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. (ಮಾಹಿತಿ: ಸರ್ವೇಶ್​ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ)

First published: