Lunar Eclipse: ವೈಶಾಖ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ

ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು 'ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

First published: