Onam 2022: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಓಣಂ ಸಂಭ್ರಮ: ಹತ್ತು ದಿನ ನಡೆಯುವ ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದು

Onam 2022: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಓಣಂ (Onam) ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗವುದು. 10 ದಿನ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ದೇವರನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಚಿಂಗಂ ತಿಂಗಳ 22 ನೇ ನಕ್ಷತ್ರದ ವೇಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜ ಮಹಾಬಲಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದಿನ ಆತ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

First published: