Numerology: ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ನಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್! ಈ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾರಂತೆ

1, 3 ಮತ್ತು 9 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇವರನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಕಿ! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.

First published: