Shamna Khasim: ಮಗನ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಶಮ್ನಾ

ಮಗನ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಶಮ್ನಾ ಖಾಸಿಂ
Shamna Khasim: ಶಮ್ನಾ ಖಾಸಿಂ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಗನನ್ನು ವೆಲ್​ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನೂ ಈಗ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
  • Share this: