Astro Tips: ಈ ಒಂದು ಯೋಗ ಜಾತಕದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ವಂತೆ

ಜಾತಕ
Vish Yoga: ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗಗಳು ಇದ್ದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಗ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟಗಳು ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಆ ಯೋಗ ಯಾವುದು, ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
  • Share this: