Karnataka Dams Water Level: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೀಗಿದೆ

ಬಹುತೇಕ ಡ್ಯಾಂ(Karnataka dams)ಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ನದಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇಂತಿದೆ.

ಜಲಾಶಯ

ಜಲಾಶಯ

  • Share this:

Major Reservoir Water Level -October 22: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ(Rainfall)ಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಸಹ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಡ್ಯಾಂ (Karnataka dams)ಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ನದಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇಂತಿದೆ.ಕೆಆರ್​ಎಸ್​ ಜಲಾಶಯ - KRS Damಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ-124.80 ಅಡಿ


ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - 49.45 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ - 43.76 ಟಿಎಂಸಿ


ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ - 49.45 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ಒಳಹರಿವು - 9,310 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​


ಇಂದಿನ ಹೊರಹರಿವು - 3,739 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ - Tungabhadra Damಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ-1,633 ಅಡಿ


ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ- 100.86 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ- 99.97 ಟಿಎಂಸಿ


ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ-100.86 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ಒಳಹರಿವು - 9,451 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​


ಇಂದಿನ ಹೊರಹರಿವು - 11,232 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ-Kabini Damಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ - 2,284 ಅಡಿ


ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - 19.52 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ - 18.59 ಟಿಎಂಸಿ


ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ -18.90 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ಒಳಹರಿವು - 6,268 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​


ಇಂದಿನ ಹೊರಹರಿವು - 2,616 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ-Almatti Damಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ - 1,704 ಅಡಿ


ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - 123.08 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ- 123.08 ಟಿಎಂಸಿ


ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ-123.08 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ಒಳಹರಿವು-5,875 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​


ಇಂದಿನ ಹೊರಹರಿವು-5,875 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ-Bhadra Dam


ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ - 657.73 ಮೀಟರ್


ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - 71.54 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ- 71.54 ಟಿಎಂಸಿ


ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ-71.01 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ಒಳಹರಿವು- 5,657 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​


ಇಂದಿನ ಹೊರಹರಿವು - 5,657 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ-Ghataprabha Damಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ - 662.91 ಮೀಟರ್


ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - 51.00 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ- 51.00 ಟಿಎಂಸಿ


ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ-51.00 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ಒಳಹರಿವು - 412 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​​


ಇಂದಿನ ಹೊರಹರಿವು - 411 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ-Malaprabha Damಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ-633.80 ಮೀಟರ್


ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - 37.73 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ - 37.45 ಟಿಎಂಸಿ


ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ - 36.62 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ಒಳಹರಿವು - 0 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​


ಇಂದಿನ ಹೊರಹರಿವು - 744 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ-Hemavathi Damಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ-2,922 ಅಡಿ​


ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - 37.10 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ- 27.03 ಟಿಎಂಸಿ


ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ-35.41 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ಒಳಹರಿವು - 3,851 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​​


ಇಂದಿನ ಹೊರಹರಿವು-4,275 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯ-Varahi Damಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ-594.36 ಮೀಟರ್


​ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - 31.10 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ- 18.68 ಟಿಎಂಸಿ


ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ-21.83 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ಒಳಹರಿವು - 908 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​


ಇಂದಿನ ಹೊರಹರಿವು - 1,253 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ-Harangi Damಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ-871.38 ಮೀಟರ್


ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - 8.50 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ-8.30 ಟಿಎಂಸಿ


ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ-8.30 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ಒಳಹರಿವು-1,585 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​


ಇಂದಿನ ಹೊರಹರಿವು-1,200 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​​ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ-Linganamakki Damಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ-554.44 ಮೀಟರ್


ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - 151.75 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ- 139.09 ಟಿಎಂಸಿ


ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ - 141.9 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ಒಳಹರಿವು - 9,147 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​


ಇಂದಿನ ಹೊರಹರಿವು - 5,268 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯ-Supa Dam


ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ- 564.00 ಮೀಟರ್


ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - 145.33 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ- 114.84 ಟಿಎಂಸಿ


ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ-124.0 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ಒಳಹರಿವು - 821 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​


ಇಂದಿನ ಹೊರಹರಿವು - 5,249 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯ-Narayanapura Dam


ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ-492.25 ಮೀಟರ್


ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - 33.31 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ- 32.46 ಟಿಎಂಸಿ


ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ - 32.33 ಟಿಎಂಸಿ


ಇಂದಿನ ಒಳಹರಿವು - 3,568 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್​


ಇಂದಿನ ಹೊರಹರಿವು - 8,986 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್


First published: