ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ..?

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Photo: Google

Photo: Google

  • Share this:

ನಿಮ್ಮ ತಕ್ಷಣದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಟಿಟಿಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಗೆ 10,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3,500 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ..?


ಹೌದು, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ, ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 7,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದರೆ, ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 3,500 ರೂ.ಗಳ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 10,000 ರೂಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಿಂದ 7,000 ರೂಗಳವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.


ಜೂನ್ 3, 2011 ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ 3,500 ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಏಕ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿ ವಾರ್ಷಿಕ 7,000 ರೂ, ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಟಿಟಿಎ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಟಿಟಿಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಡಿತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.


ಇದರರ್ಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಟಿಟಿಎ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆಯಿಂದ 10,000 ರೂ. ಗಳವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಟಿಟಿಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು (ಸೆಕ್ಷನ್ 10 (15) (ಐ) ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3,500 ರೂ. ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 7,000 ರೂ. ಅನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಟಿಟಿಎ ಅಥವಾ 80 ಟಿಟಿಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.


ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಪುರುಷರೇ ಇಲ್ನೋಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೀಗಿವೆ...

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 (15) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದರೆ, ಅದೇ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಡಿತ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ (ಅಂದರೆ, ಏಕ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 3,500 ರೂ. ಅಥವಾ 7,000 ರೂ.) ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು 80 ಟಿಟಿಎ ಅಥವಾ 80 ಟಿಟಿಬಿ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.


ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸದೆಯೇ 2 ವಿಭಾಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.


ITRನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುವುದು..?
ಒಂದು ವೇಳೆ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಟಿಟಿಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಆದಾಯ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ITR ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
First published: