ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ

ಗ್ರಾಮದ ಮುಗ್ದರನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರಿಗೆ ಜನ ಪ್ರಶ್ನಿಸದಾಗ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಡು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.  ಬೇಡವಾದರೆ ಬೀಡಿ ಎಂದು ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.  ಇದು ಬಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದವರು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದವರು

  • Share this:

First published: