Bank Statement ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಸ್ಟೇಟ್​ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು? (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಸ್ಟೇಟ್​ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು? (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)

ಖಾತೆದಾರರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಖಾತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು (Monthly Bank Statements) ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಮುಂದೆ ಓದಿ ...
  • Share this:

Bank Statement: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ಖಾತೆ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ (Account Statement) ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿಂಗಳಿನ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು (Bank Transaction) ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿವರವಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ (Account Holders) ಬ್ಯಾಂಕ್  ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ವಿದ್‌ಡ್ರಾಲ್ಸ್, ಸಂಪೂರ್ಣ (Account Details) ವಿವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೀಗ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಇ-ಖಾತೆ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು (Bank E-Statement) ನೇರವಾಗಿ ಖಾತೆದಾರರ ಇಮೇಲ್ ಖಾತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ?


ಖಾತೆದಾರರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಖಾತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.


ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು (Monthly Bank Statements) ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ.


ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?


ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದಾಗಿದೆ.


How Frequently Should One Check Their Bank Statement stg mrq
ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಸ್ಟೇಟ್​ಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)


ಮೋಸದ ಅಹಿತಕರ ವಹಿವಾಟು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?


ನೀವು ಹೀಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಖಾತೆದಾರರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.


ಕೆಲವೊಂದು ಮೋಸದ ಅಹಿತಕರ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಕೂಡ ಖಾತೆದಾರರನ್ನು ಇದು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ತಜ್ಞರು ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.


 why every month we should check our bank statement stg mrq
ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಸ್ಟೇಟ್​ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು? (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)


ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಏಕೆ?


ಖಾತೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾತೆದಾರರು ಇಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.


ಖಾತೆ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಮರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಖಾತೆದಾರರ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.


ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?


ಖಾತೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ದಿನ, ಪ್ರತಿ ವಾರ, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಖಾತೆಯ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಳಿತಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಂಚನೆ, ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.


ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹುಡುಕಲು ನೆರವು


ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60 ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.


ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: UPI ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ 5 ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೈ-ಫೈ ಬಳಸದಿರಿ


ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೈ-ಫೈ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಬಳಸದಿರಿ. ನೀವು ಅದೇ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಹ್ಯಾಕರ್ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

Published by:Mahmadrafik K
First published: