Power Crisis: 12,300 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ! ಆದರೂ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೂರೈಕೆಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣ

ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ 1.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಅದು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ಘಟಕಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ 1.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಅದು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ಘಟಕಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ 1.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಅದು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ಘಟಕಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

  • Share this:
ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಎಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡು-ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ/ವಸ್ತು ಪಡೆಯುವುದು ರೂಢಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಎಂಬುದು ಸಹ ಮಹತ್ವ. ಒಂದು ಕಡೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಹಣವನ್ನೂ ಸಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ (Business) ಗುಣಧರ್ಮ. ಆದರೆ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಗೆ  (Coal) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಒದಗಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಡೆತನದ ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಥೆಯೇ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ (Power Generation Companies) ತಾನು ಮಾರಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹಣ ಪಡೆದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು (Payment Crisis) ಮಾರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 12,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆದರೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೂರೈಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

1.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ
ಇದರಲ್ಲಿ  ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ (ಡಿಸ್ಕಾಂಗಳು) ಇನ್ನೂ 1.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಅದು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ಘಟಕಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ
ಈ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಾಂಗಳು ಸಹ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಈ ಮೌಲ್ಯವು 1.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಸುಂಕದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಡಿಸ್ಕಾಂಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ.

ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ
ಒಂದು ಕಡೆ "ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ" ಎಂಬುದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಡಿಸ್ಕಾಂಗಳು ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ರಂದು ಭಾರತದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 201 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಹೀಗೆ ಏರುತ್ತ ಮೇ-ಜೂನ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 215-220 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್‌ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.

ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ
"ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ರಂದು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇಂಧನ ಬೇಡಿಕೆಯು 8.9 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ, ಇದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಮತ್ತು ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದ ಮಧ್ಯೆ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿದೆ
"ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಉತ್ತಮ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ.

ಪಾವತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಾವತಿ ವಿಳಂಬಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ತೂಗುಗತ್ತಿಯಂತಾಗಿದೆ. ಉದ್ಭವವಾದ ಕೊರತೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯಗಳು ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರು ಪರಸ್ಪರ ದೂಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾದರೂ, ಪಾವತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಇದು ಯಾವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟೂ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಹಣ ಪಾವತಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು. ಉದ್ಯಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸ್ಕಾಮ್‌ಗಳು ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸದಿರುವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಘಟಕ
"ಇದು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಅದೇ ಉತ್ಪಾದಕ ಘಟಕವನ್ನು ದಿವಾಳಿತನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಹ್ಯಾರಿ ಧೌಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಗದು ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆ ಪೂರೈಕೆ
ಜನರೇಟರ್‌ಗಳ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಂಸ್ಥೆ PRAAPTI ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸ್ಕಾಮ್‌ಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಾಕಿಗಳು 1.1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2022 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ 21,600 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಈಗ ಸುಮಾರು 12,300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆಯಾದರೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೀಗಂತಾರೆ
"ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್‌ ಅಂಡ್‌ ಕ್ಯಾರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ದಾಸ್ತಾನು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಘಟಕಗಳು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, 150 ದೇಶೀಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು-ಇಂಧನ ಘಟಕಗಳ ಪೈಕಿ 86 ಘಟಕಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸರಾಸರಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ವ್ಯಾಗನ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಪಿಟ್‌ಹೆಡ್‌ಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಗಿಸಲು ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಾಗನ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ.

ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಪನಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಮಾಡರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಡೇಟಾವು ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳನ್ನು"ನಿರ್ಣಾಯಕ/ಸೂಪರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವರ್ಗ" ಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಕಿ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ
ಹಣ ಪಾವತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ICRA ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಹ-ಗುಂಪಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಗಿರೀಶ್‌ಕುಮಾರ್ ಕದಮ್ ಹೇಳುವಂತೆ,"ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಕಿ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RBI Digital Currency: 2023ರಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಚಲಾವಣೆ ಶುರು! 

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಡಿಸ್ಕಾಮ್‌ಗಳು/ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಂಕದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ನಗದು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ರಾಜ್ಯದ ಡಿಸ್ಕಾಮ್‌ಗಳಿಗೆ ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಗದು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿತರಣಾ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಓವರ್‌ಹೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕದಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Elon Musk: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಿ! ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್​ಗೆ ಆಫರ್

ಭಾರತವು ಈ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ಡಿಸ್ಕಾಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು "ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯುತ್"ಗಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Published by:guruganesh bhat
First published: