ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ : :

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ
ಹೋಮ್ ಚುನಾವಣೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೊಬಾರ್

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೊಬಾರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2019 | Andaman & Nicobar

Andaman & Nicobar is a Union Territory in South India and has 1 seats in the Lok Sabha of which 0 constituencies are reserved for Scheduled Castes and 0 are reserved for Scheduled Tribes. Andaman & Nicobar also sends 0 members to the Rajya Sabha. There are 0 Assembly constituencies in the Union Territory and the last Assembly elections were held in .

According to the latest available data, there are a total of 2,95,018 eligible voters in Andaman & Nicobar, of which 1,55,383 are male, 1,39,624 female and 11 voters of the Third Gender.

In the 2019 Lok Sabha election Andaman & Nicobar will be voting in 1 phases: April 11, 2019 .

The poll results for the Lok Sabha seats in Andaman & Nicobar will be declared on May 23, 2019.

ಸಿಕ್ಕಿಂ

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೊಬಾರ್

ದಾದ್ರಾ ನಗರ್ ಹಾವೆಲಿ
No. of Loksabha Constituencies: 1 | No. of Assembly Constituencies: 0
Voting Date: April 11, 2019
Counting Date: May 23, 2019
State Data (2014)
No. of Loksabha Constituencies 1
No. of Assembly Constituencies 0
Number of Voters 2,95,018
Number of Male Voters 1,55,383
Number of Female Voters 1,39,624
Results
2014 LS BJP1 INC0 OTH0
2009 LS BJP1 INC0 OTH0
2004 LS INC1 BJP0 OTH0
Voting Date: April 11, 2019 | Counting Date: May 23, 2019
Results
2014 LS BJP1 INC0 OTH0
2009 LS BJP1 INC0 OTH0
2004 LS INC1 BJP0 OTH0

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೊಬಾರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ

ಲೋಕಸಭಾ ಇಂಟರಾಕ್ಷಿವ್​ ಮ್ಯಾಪ್​

ಟಾಪ್​ ಕಥೆಗಳು

ಫೋಟೊಗಳು