ಕುಂಭ  ರಾಶಿ

Share: Facebook Twitter Linkedin

ನಿತ್ಯ ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ(ಕುಂಭ ರಾಶಿ)

Thursday, November 24, 2022

ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ. ಕೆಲಸ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಗ್ರಹಗತಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಣೇಶ ಹರಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ ಮತ್ತು ಸಂತಸದ ಪ್ರವಾಸ ತೆರಳುವಿರಿ. ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡಿ ಬರಬಹುದು.

ರಾಶಿಯಾಧಾರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ಗ್ರಹ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆವುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗಾಗಿ

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗಾಗಿ
//